Privacyverklaring Let’s DO Events

Privacyverklaring Let’s DO Events

Let’s DO Events handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

Let’s DO Events mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden, zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Let’s DO Events verstrekt, zal Let’s DO Events zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Let’s DO Events zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Het is Let’s DO Events niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Let’s DO Events gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Let’s DO Events zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Let’s DO Events niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat Let’s DO Events de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Let’s DO Events behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

Contact opnemen

Wil je graag persoonlijk contact met Let’s DO Events? Leuk! We zien jouw gegevens graag tegemoet en nemen binnen één werkdag contact met je op!

Informatie aanvragen

Wil je graag meer informatie over Let’s DO Events? Leuk! We zien jouw gegevens graag tegemoet en nemen binnen één werkdag contact met je op!